top of page

Sa 6.5 Milyong Sakop sa Build, Build, Build Team

Anna Mae Yu Lamentillo

Originally published in Night Owl: A Nationbuilder's Manual (Bisaya nga Edisyon)


Ang Build, Build, Build nahimong target sa mga fake news, troll, ug kritiko. Gisuwayan nilag pasimang ang kahulogan niini— ug sa ilang kusog ug katuohan nga tingog — itaho kini isip kamatuoran. Wala ko masayod kon naglibog ba sila o kaha mga tuso lang gyod.


Daghan ang mingsuway pagdaot sa mga nahuman sa 6.5 ka milyong trabahanteng Pilipinhon. Moingon sila nga dili igo ang nahuman nato, nga daghang butang nga mahimo pa natong himoon, o kaha wala gayod kita magtrabaho.


Skyway Stage 3

Kon gibasa mo kini ug kabahin ka sa Build, Build, Build Team, ako na mismo ang moingon nimo— kon wala ka, dili kita makahimo og 29,264 ka kilometrong kadalanan, 5,950 ka taytayan, 11,340 ka estrukturang panglikay sa baha, 222 ka evacuation centers, 150,149 ka lawak-saringan, 214 ka tugpahanan, ug 451 ka pantalan. Ang Pilipinas anaa sa maayong pamayhon karon tungod sa imong kamaayo, trabaho, ug sakripisyo.


Kon dili tungod sa inyong tabang sa pagtukod sa Pigalo Bridge, ang mga mag-uuma sa Isabela nga buot dad-on ang ilang mga produktong pang-agrikultura sa Manila o Tuguegarao, gikinahanglan pang tadlason ang 76-kilometrong Alicia-Angadanan-San Guillermo-Naguilian Road. Karon, maabot na sa mga mag-uuma ang samang merkadosulod lang sa napulo ka minuto.


Kon dili tungod sa inyong mga sakripisyo sa paggama sa Central Luzon Link Freeway, ang oras sa pagbiyahe gikan sa Nueva Ecija ug Tarlac 70 minutos pa gihapon. Karon, ang duha ka lalawigan konektado na sulod lang sa 20 minutos.


Kon dili sa kalig-on sa inyong kaugalingon nga humanon ang Marawi Transcentral Road, maglisod pa gihapon ang mga mulupyo sa Marawi nga maabot ang nag-unang mga pangalagad ug makapalit og mga produkto. Kamo ang naggahas og dalan alang sa kalinaw.


Kon dili tungod sa inyong kamaayo, imposibleng matukod ang Cebu-Cordova Link Bridge, ang labing taas nga taytayan sa Pilipinas. Gipakita ninyo sa mga Pilipinhon sa tibuok nasod nga ang pangandoy nga dugtongon ang Luzon, Kabisay- an, ug Mindanao pinaagi sa mga taytayan makab-ot sa atong mga kamot kon magtinabangay lang kita.


Subic Freeport Expressway (SFEX)

Kon dili tungod sa inyong paningkamot, dili nato mahingpit ang pagtukod sa Skyway Stage 3, sa NLEX Harbor Link, sa C5 Southlink, sa Kalayaan Bridge, sa Radial Road 10, ug daghan pang uban. Kamo ang hinungdan nganong hapit na nato makab-ot ang EDSA Decongestion Program — usa ka master plan nga nagtinguhang paluagon ang 90 anyos nga circumferential highway. Kamo ang hinungdan nganong gamayng oras na ang gigahin sa mga Pilipinhon sa kadalanan, ug mas daghang oras sa ilang pamilya.


Ang kataposang lima ka tuig usa ka kalihokan sa katawhang Pilipinhon nga nagtinguha og kausaban ug minglihok aron matuman kini. Habog ang atong pangandoy alang sa atong nasod.


Daghan nang dakbayan, kadalanan, tren, riles, ug tugpahanan ang natukod sa mga OFWs sa lainlaing bahin sa kalibotan. Ang pandemya nakahatag kanato og labing maayong kaalayon sa atong mga tinguha. Ang Build, Build, Build naghatag og kahigayonan sa mga OFW nga mag-alagad sa ilang nasod. Bisan tuod dili namo mahimong tupngan ang mga suweldo nga ilang nadawat sa ubang nasod, daghan ang nagpabilin aron maseguro nga magamit sa mga Pilipino ang imprastraktura nga sa mga hulagway lang nila nakita kaniadto.


Anaa kita sa hustong dalan. Ang Pilipinas mamahimong usa ka trillion-dollar economy. Gihan-ay na ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga panukdanan aron mahimo kining posible. Anaa na kanato kon ato kining ipadayon


Ang hustong tawo sa misyon

Sa unang adlaw sa among pangalagad, naghinabi kami ni Build, Build, Build Czar Mark Villar — “Unsay atong mahimo aron mas momaayo ang kahimtang sa Pilipinas?”


Yano lang ang iyang tubag— mga dalan paingon sa labing hilit nga lugar aron ang kabataan makatungha nga dili mabutang sa peligro ang ilang kinabuhi; mga taytayan nga magdugtong sa mga mag-uuma ug mangingisda sa mga merkado; ug imprastrakturang mag-abli og mga kahigayonan sa kabanikanhan ug maghatag og dalan sa mga Pilipinhon nga mangandoy ug magtinguha og mas maayong kaugmaon.


Unsa ang Build, Build, Build? Usa kini ka rebolusyon sa mga Pilipinhong nagtinguhang magbilin og mas matahom nga Pilipinas alang sa mosunod nga henerasyon.

Anna Mae "Anime" Yu Lamentillo Logo
bottom of page